Η οικογενειακή κατάσταση τού εργάτη τού Κυρίου ποιά θά πρέπει να είναι;

Ερωτήσεις αναγνωστών και οι απαντήσεις μας.

 

NAME: Ζαγοράκης Χρήστος

COUNTRY: Ελλάς

 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ο ΚΥΡΙΟΣ ΝΑ ΣΑΣ ΕΥΛΟΓΕΙ!!! ΚΑΠΟΙΟΣ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΚΥΡΗΤΕΙ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ (ΑΝ ΕΧΕΙ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΓΟ), ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΑ, ΟΠΩΣ ΤΩΝ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ?? ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΚΟΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ (ΠΟΙΜΕΝΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ κλπ) ΠΟΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Η ΟΙΚΟΓΕΝΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΠΟΙΟΥ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ??? ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Αγαπητέ Χρήστο,

Η διακήρυξη της Βίβλου για την ερώτηση σου είναι σαφής. Ο άμβωνας, όπου κηρύττεται ο Λόγος του Θεού, θα πρέπει να εδραιώνεται με καταρτισμένους στα Βιβλικά θέματα καθώς και με όσους πληρούν τις προυποθέσεις. Χάριν όμως των αναγνωστών ας θυμηθούμε τα εδάφια στα οποία αναφέρεσαι:

Επί Άμβωνος

“Πιστός ο λόγος· Εάν τις ορέγηται επισκοπήν, καλόν έργον επιθυμεί. Πρέπει λοιπόν ο επίσκοπος να ήναι άμεμπτος, μιας γυναικός ανήρ, άγρυπνος, σώφρων, κόσμιος, φιλόξενος, διδακτικός, (βλέπε και παραπομπές: Τίτος: α’ 6, Β’ Τιμόθεον: β’ 24) ουχί μέθυσος, ουχί πλήκτης, ουχί αισχροκερδής, αλλ’ επιεικής, άμαχος, αφιλάργυρος, κυβερνών καλώς τον εαυτού οίκον, έχων τα τέκνα αυτού εις υποταγήν μετά πάσης σεμνότητος, διότι εάν τις δεν εξεύρη να κυβερνά τον εαυτού οίκον, πως θέλει επιμεληθή την εκκλησίαν του Θεού; να μη ήναι νεοκατήχητος, διά να μη υπερηφανευθή και πέση εις την καταδίκην του διαβόλου. Πρέπει δε αυτός να έχη και παρά των έξωθεν μαρτυρίαν καλήν, διά να μη πέση εις ονειδισμόν και παγίδα του διαβόλου” (Α’ Τιμόθεον: γ’ 1-7).

Τα στοιχεία αυτά δεν μπορούμε να τα παραβλέψουμε εάν επιθυμούμε πράγματι να ζούμε σύμφωνα με τις Βιβλικές διακηρύξεις.

Όσον αφορά το δεύτερο σκέλος της ερώτησης σου, δεν υπάρχει πουθενά ρητή εντολή για την οικογενειακή κατάσταση του εργάτη του Θεού αλλά και ούτε επιβάλλεται. Εάν έχει οικογένεια, τότε υπάγεται στις ποιό πάνω διατάξεις, εάν είναι ελεύθερος τότε θα πρέπει να ζεί την άγια ζωή του Χριστού και να έχει “παρά των έξωθεν μαρτυρίαν καλήν”.

 
Ευχαριστώ για την επικοινωνία.
 
Με αγάπη Χριστού
Γιώργος Οικονομίδης
sporeas.gr
 
 
Για περισσότερες Ερωτήσεις και Απαντήσεις
Δείτε την Κατηγορία μας:
 
ΡΩΤΑΤΕ καί ΑΠΑΝΤΑΜΕ
 
 
 
 
 
ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΕ ΦΙΛΟΥΣ ΣΑΣ