Ερωτήσεις αναγνωστών και οι απαντήσεις μας.

 
NAME: THEODORIDIS MIXALIS
 
ΕΡΩΤΗΣΗ: Θα ήθελα να σχολιάσετε απο την Αποκάλυψη το κεφάλαιο 20 στίχο 6. Τι είναι η πρώτη ανάσταση, εάν είναι πνευματική η σωματική, και η άποψη σας για την χιλιετή βασιλεία. Με αγάπη Χριστού, Μιχάλης Θεοδωρίδης.
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Αγαπητέ Μιχάλη,
Το σχετικό εδάφιο, χάριν όσων δεν το γνωρίζουν, έχει ως εξής:
 
“Μακάριος και άγιος, όστις έχει μέρος εις την πρώτην ανάστασιν· επί τούτων ο θάνατος ο δεύτερος δεν έχει εξουσίαν, αλλά θέλουσιν είσθαι ιερείς του Θεού και του Χριστού και θέλουσι βασιλεύσει μετ’ αυτού χίλια έτη”.
 
Η ανάσταση προϋποθέτει και θάνατο, και ως εκ τούτου δεν μπορούμε να μιλήσουμε για πνευματική ανάσταση, διότι το πνεύμα δεν πεθαίνει. Άρα η “ανάσταση η πρώτη” θα είναι σωματική. Αυτό, ως πρώτη ανάσταση, γίνεται κατανοητό σε συνδυασμό με άλλα εδάφια της Βίβλου. Ο Κύριος μας Ιησούς, στο Λουκάς: ιδ΄ 14 λέει τα εξής:
 
“…επειδή η ανταπόδοσις θέλει γείνει εις σε εν τη αναστάσει των δικαίων”,
 
που μας δίνει να καταλάβουμε ότι θα υπάρξει και ανάσταση αδίκων. Επίσης και ο Απόστολος Παύλος κατατάσσει την ανάσταση “χρονολογικά”, πρώτα ο Χριστός -που ήδη έγινε-, μετά όσοι είναι του Χριστού, και ακολουθεί το τέλος. Το σχετικό εδάφιο είναι:
 
“Επειδή καθώς πάντες αποθνήσκουσιν εν τω Αδάμ, ούτω και πάντες θέλουσι ζωοποιηθή εν τω Χριστώ. Έκαστος όμως κατά την ιδίαν αυτού τάξιν· ο Χριστός είναι η απαρχή, έπειτα όσοι είναι του Χριστού εν τη παρουσία αυτού” (Α΄ Κορινθίους: ιε΄22-23).
 
Λέγοντας όμως “σωματική Ανάσταση”, ας διευκρινισθεί ότι, θα έχουμε το δοξασμένο σώμα σύμμορφο του Κυρίου μας κατά την Ανάστασή Του, και όχι αυτό το φθαρτό που ήδη κατοικούμε.
 
Όσον αφορά την χιλιετή βασιλεία, οι ερμηνείες ποικίλουν. Πολλοί την δέχονται κυριολεκτικά σαν χίλια χρόνια σε παραδεισένια γή, άλλοι σαν παραβολή ή κάποιο χρονικό διάστημα ανεξάρτητο του αριθμού 1000. Γνωρίζουμε όμως ότι ο Θεός δεν έχει χρόνο και δεν υπόκειται στα δικά μας χρονολογικά πλαίσια, διότι διαβάζουμε στην επιστολή Β΄ Πέτρου: γ΄8
 
Εν δε τούτο ας μη σας λανθάνη, αγαπητοί, ότι παρά Κυρίω μία ημέρα είναι ως χίλια έτη και χίλια έτη ως ημέρα μία”.
 
Άρα ας μή κυριολεκτούμε όσον αφορά τον αριθμό 1000.
 
Το δικό μας μέλημα αγαπητέ Μιχάλη, ας είναι η διαρκή προσδοκία του ερχομού του Κυρίου μας και το άκουσμα στο κάλεσμα Του, διότι αδικούμε τον εαυτό μας ξοδεύοντας χρόνο σε ερμηνεία χρόνων και τόπων, στερώντας την ψυχή μας από πνευματικές ευλογίες.
 
Ευχαριστώ για την επικοινωνία.

Με αγάπη Χριστού
Γιώργος Οικονομίδης
sporeas.gr
 
 
Για περισσότερες Ερωτήσεις και Απαντήσεις
Δείτε την Κατηγορία μας:
 
ΡΩΤΑΤΕ καί ΑΠΑΝΤΑΜΕ
 
 
ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΕ ΦΙΛΟΥΣ ΣΑΣ

Από Γιώργος Οικονομίδης

Γεννημένος τό 1960, ο Γιώργος Οικονομίδης ασχολήθηκε με διάφορες εργασίες ώς πρός τό ζήν. Τό έτος 1988 ο Λόγος του Θεού, η Αγία Γραφή, μπήκε πλέον στην ζωή του και -συγκρίνοντας την Αγία Γραφή με την θρησκεία- του ετέθη στην ψυχή του τό μεγαλύτερο ερώτημα... "ΘΡΗΣΚΕΙΑ ή ΧΡΙΣΤΟΣ"; και έκτοτε, εφόσον επέλεξε τόν Χριστό, παρέδωσε την καρδιά του στόν Κύριο και Σωτήρα του Ιησού Χριστό, όπου και Τόν υπηρετεί από τότε με ποικίλους τρόπους, όπως: Αρθρογράφος σε εφημερίδες με δική του μόνιμη στήλη και, εκφωνητής επί τριετία σε Χριστιανικό Ραδιοφωνικό Πρόγραμμα του εξωτερικού (στην Ελληνική γλώσσα), όπου συνεχίζει επί σειρά ετών την διακονία του στό διαδίκτυο με την Χριστιανική Ιστοσελίδα του "sporeas.gr", καταναλώνοντας με αγάπη την ζωή και τόν χρόνο του στό έργο αυτό. Για 15 περίπου έτη εργαζόταν την επιχείρηση του στό εξωτερικό, όπου με την Χάρη και την βοήθεια του Θεού την ξεκίνησε από τό "μηδέν". Τό έργο του Θεού συνεχίζεται ανά τόν κόσμο και ο Γιώργος Οικονομίδης καταναλώνεται στό να συμβάλει στό οικοδόμημα αυτό ανάμεσα στους Έλληνες συμπατριώτες του και όχι μόνον, παρουσιάζοντας την αλήθεια του Ευαγγελίου ενάντια στό ιερατικό κατεστημένο που αρέσκεται στό καλλιεργημένο ψεύδος.