Ερωτήσεις αναγνωστών και οι απαντήσεις μας.

 

NAME: Νίκος Γαλής

COUNTRY: Ελλάδα – Εύοσμος Θεσσαλονίκης

 
ΕΡΩΤΗΣΗ: Κύριε Οικονομίδη, παρακαλώ έχω μία Βιβλική ερώτηση αναπάντητη μέσα στο μυαλό μου. Ρωτάω καλοπροαίρετα.
 
Ενώ γνωρίζουμε ότι ο Ευαγγελιστής Λουκάς έγραψε τις Πράξεις των αποστόλων, γιατί το κεφ.22 και εδάφια 7-9, έρχεται σε αντίθεση με το κεφ.9 και εδάφια 4-7, ενώ μιλάει για το ίδιο γεγονός;
 
Ἐνας παππάς που ρώτησα στην εκκλησία ευαγγελισμού της θεοτόκου, στην κεντρική πλατεία ευόσμου θεσ/νίκης, μου απάντησε, ότι είναι ένα από τα λάθη της Αγίας Γραφής. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, επειδή δεν συμφωνώ με την άποψη αυτή, μήπως είναι τυπογραφικό λάθος, ή κάτι θέλει να μας πει ο ευαγγελιστής Λουκάς; Διότι οι πράξεις γράφτηκαν από τον ίδιο και όχι από δύο πχ ευαγγελιστές. Σας παρακαλώ εξηγείστε μου. Ευχαριστώ. Νίκος 23 ετών.
 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Αγαπητέ Νίκο Γαλή

Η απάντησή μου στο ερώτημά σου θα αποδείξει και την προχειρότητα (ή και την κακοπροαίρετη τακτική) που το ιερατείο ερμηνεύει την Αγία Γραφή και δίνει την εντύπωση σε πολλούς, ότι, η Αγία Γραφή περιέχει “λάθη”. Με την άποψη αυτή, ταυτίζονται πολλοί άλλοι (όπως και σχεδόν το σύνολο της ΟΟΔΕ -ξέρεις τι εννοώ-), με αποτέλεσμα να εκτίθενται ανεπανόρθωτα στο διαδίκτυο και όχι μόνο, ζητώντας απαντήσεις από “Προτεστάντες” (μια “ρετσινιά” που τους προσάπτουν) με την αντίχριστη ερώτηση “γιατί άραγε η Αγία Γραφή να περιέχει λάθη”!!!

Η απάντηση που πήρες από τον ιερέα, λέγοντάς σου ότι αυτή η “αντίφαση” είναι λάθος(!!!) της Γραφής, μου λές ότι μ’ αυτήν δεν συμφωνείς, και πολύ καλά κάνεις.

Χάριν των αναγνωστών μας, να πούμε ότι, το θέμα μας είναι το όραμα του Αποστόλου Παύλου (του τότε Σαύλου) στην έρημο της Δαμασκού, που ο Λουκάς γράφει ότι “οι στρατιώτες του Παύλου είδαν το φως αλλά δεν άκουσαν την φωνή” (τού Κυρίου) ενώ σε άλλη διήγηση (του Παύλου) μας λέει ότι “οι στρατιώτες άκουσαν την φωνή αλλά δεν είδαν κανέναν”, και αυτό θεωρείται από το ιερατείο ως λάθος της Αγίας Γραφής.

Τα σχετικά επίμαχα εδάφια είναι τα εξής:

Πράξεις Αποστόλων, 9: 7. Οι δε άνδρες οι συνοδεύοντες αυτόν ίσταντο άφωνοι, ακούοντες μεν την φωνήν, μηδένα όμως βλέποντες”, και,

Πράξεις Αποστόλων, 22: 9.“Οι όντες δε μετ’ εμού το μεν φως είδον και κατεφοβήθησαν, την φωνήν όμως του λαλούντος προς εμέ δεν ήκουσαν“.

Ο συγγραφέας των “Πράξεων”, καθώς και του ομωνύμου Ευαγγελίου του, Λουκάς (κατά Λουκάν Ευαγγέλιο), είναι αποδεκτός, από το σύνολο των ιστορικών, ως ο πλέον ακριβής ιστορικός συγγραφέας που πέρασε ποτέ από την ανθρωπότητα. Κατά συνέπεια δεν θα μπορούσε να υπέπιπτε σε τέτοιου είδους “αντίφαση”. Δέν πρόκειται για αντίφαση, ούτε πρόκειται φυσικά -όπως ο ιερέας υποστηρίζει- περί λάθους της Γραφής η περίπτωση αυτή του Παύλου.

Ας το αναλύσουμε λοιπόν.

Η λέξις “κλειδί” στα εδάφιά μας αυτά, είναι η λέξη “φωνή”. Η σημασία της λέξεως αυτής διαφέρει στην αφήγηση του Λουκά. Στην πρώτη περίπτωση (Πράξεις, 9:7) ο Λουκάς μας λέει ότι οι στρατιώτες άκουσαν την φωνή -που ήταν ο ήχος (ο τόνος -βοή- της φωνής)-, και στην δεύτερη περίπτωση (Πράξεις, 22:9) ο Παύλος αφηγείται ότι οι στρατιώτες του δεν άκουσαν την φωνήπου ήταν ο φθόγγος (η συλλαβή της φωνής, η έννοια των λέξεων)- και έτσι δεν κατάλαβαν τί είπε ο Ιησούς, εφόσον απευθυνόταν αποκλειστικά στον Παύλο.

Στην αρχαία ελληνική γλώσσα, που καλά θα κάνει το ιερατείο να ερευνά την έννοια των λέξεων από εκεί, πληροφορούμεθα ότι, “Φωνή” είναι: ήχος, φθόγγος, τόνος, είναι η καθαρή (η διαυγής) φωνή, δηλαδή η έναρθρη, αλλά και η άναρθρη φωνή, δηλαδή, ο συγκεχυμένος ήχος ο μή αρθρωμένος (σαν βοή). Αυτή την άναρθρη φωνή-βοή άκουσαν οι στρατιώτες, σύμφωνα με τον Λουκά, ενώ την έναρθρη-διαυγή φωνή ο Παύλος μας λέει ότι οι στρατιώτες δεν την άκουσαν. Αυτή είναι και η σωστή ερμηνεία των εδαφίων αυτών.

Κάτι παρόμοιο βλέπουμε και στο όραμα του προφήτη Δανιήλ (ι’ 6-9), όπου η φωνή του Θεού ήταν ως φωνή όχλου (βοή) και οι άνδρες που ήταν μαζί του δεν κατάλαβαν την φωνή (την έννοια) των λόγων αλλά με τον ήχο της φωνής (βοής όχλου) φοβήθηκαν και έφυγαν, ενώ την έννοια των λόγων την κατάλαβε μόνον ο Δανιήλ, και λέει: “Ήκουσα όμως την φωνήν των λόγων αυτού”. Την φωνήν των λόγων, σε αντίθεση με την φωνήν ως όχλου (ακαταλαβίστικη βοή) που τρόμαξε τους συνοδούς του Δανιήλ.

Αναγνωρίζω φυσικά, ότι, ο θρησκευτικός φανατικός κάποιων κληρικών και λαϊκών, θα θεωρήσει την ερμηνεία μου αυτή ως προερχόμενη από αιρετικό άτομο, και θα το δεχθώ με συμπάθεια. Ο ιερέας όμως που σου έδωσε την εύκολη απάντηση, καταστρατηγώντας τα υπουργήματα της Βίβλου και την αυθεντικότητά της, αλλά και πλείστοι θρησκευόμενοι ιερείς και μή, θα απέφευγαν αυτή την “ταλαιπωρία” εάν εξέταζαν τις Γραφές καλύτερα και σε βάθος. Θα απέφευγαν αυτή την “ταλαιπωρία εάν άνοιγαν την Καινή Διαθήκη μετά συντόμου ερμηνείας του δικού τους ανθρώπου, του ορθοδόξου θεολόγου και καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών Παναγιώτη Τρεμπέλα. Αυτός μας ερμηνεύει τα επίμαχα εδάφιά μας ως εξής:

Πράξεις Αποστόλων, 9: 7. “Οι άνδρες όμως, που τον συνώδευαν (σ.”Σπ”:. τον Παύλο), εστέκοντο με ανοικτόν το στόμα και άφωνοι, ήκουαν μεν την βοήν και τον ήχον της φωνής, χωρίς να ξεχωρίζουν λέξεις, αλλά δεν έβλεπαν κανέναν”, και,

Πράξεις Αποστόλων, 22: 9.Αυτοί δε που ήσαν μαζί μου, είδαν μεν το φώς, χωρίς να διακρίνουν το πρόσωπο που ωμίλει, και κατελήφθησαν από φόβον, την φωνήν όμως εκείνου, που ωμίλει, δεν την ήκουσαν, αλλά μόνο μιά βοή ηκούσθη από αυτούς, από την οποίαν δεν ημπόρεσαν να ξεχωρίσουν τας λέξεις“.

Βλέπουμε, λοιπόν, φίλε μου Νίκο, ότι και ο ορθόδοξος Τρεμπέλας δίνει την ίδια ερμηνεία που ο κάθε καλοπροαίρετος ερευνητής της Βίβλου θα μπορούσε να ερμηνεύσει. Εάν κατ’ υπόθεσιν ο Τρεμπέλας είναι αιρετικός για τούς ορθόδοξους, τότε και εγώ άς είμαι αιρετικός γι’ αυτούς. Ο Λόγος του Θεού δεν αντιφάσκει ποτέ σ’ αυτούς που τον βλέπουν ως Λόγο Θεού, αλλά “αντιφάσκει” μόνο στο ιερατείο που δεν Τον επικαλούνται ούτε Τον θεωρούν ως Λόγο Θεού. Δυστυχώς γι’ αυτούς, αλλά και δυστυχώς για όσους πιστεύουν σ’ αυτούς. Μήπως θα πρέπει να αναρωτηθούμε, γιατί το ιερατείο ακολουθεί την τακτική αυτή του αποπροσανατολισμού από την Βιβλική αλήθεια; Μήπως θα πρέπει να επαναφέρουμε στη μνήμη μας και το περιβόητο ιερατικό ρητό, “Πίστευε και μή ερεύνα”; Η σωστή ερμηνεία στην έρευνα των Γραφών, είναι καταπέλτης ενάντια στο ιερατείο, γι’ αυτό και δεν θέλουν να γνωρίζει το ποίμνιό τους την σωστή διδαχή της Βίβλου.

 

Εσύ φίλε Νίκο, τί θα κάνεις;

**********************
 

NAME: Νίκος Γαλής

COUNTRY: Ελλάδα – Εύοσμος – Θεσσαλονίκης

Ευχαριστώ κύριε Οικονομίδη για την απάντησή σας, κατάλαβα ότι δεν πρόκειται για λάθος του ευαγγελιστή Λουκά. Λυπάμαι πραγματικά για την αδιαφορία του ιερέα στην ερώτηση που τον έκανα, έχετε δίκιο.

******************************

 
Ευχαριστώ για την επικοινωνία.
 
Με αγάπη Χριστού
Γιώργος Οικονομίδης
sporeas.gr
 
Για περισσότερες Ερωτήσεις και Απαντήσεις
Δείτε την Κατηγορία μας:
 
ΡΩΤΑΤΕ καί ΑΠΑΝΤΑΜΕ
 
ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΕ ΦΙΛΟΥΣ ΣΑΣ

Από Γιώργος Οικονομίδης

Γεννημένος τό 1960, ο Γιώργος Οικονομίδης ασχολήθηκε με διάφορες εργασίες ώς πρός τό ζήν. Τό έτος 1988 ο Λόγος του Θεού, η Αγία Γραφή, μπήκε πλέον στην ζωή του και -συγκρίνοντας την Αγία Γραφή με την θρησκεία- του ετέθη στην ψυχή του τό μεγαλύτερο ερώτημα... "ΘΡΗΣΚΕΙΑ ή ΧΡΙΣΤΟΣ"; και έκτοτε, εφόσον επέλεξε τόν Χριστό, παρέδωσε την καρδιά του στόν Κύριο και Σωτήρα του Ιησού Χριστό, όπου και Τόν υπηρετεί από τότε με ποικίλους τρόπους, όπως: Αρθρογράφος σε εφημερίδες με δική του μόνιμη στήλη και, εκφωνητής επί τριετία σε Χριστιανικό Ραδιοφωνικό Πρόγραμμα του εξωτερικού (στην Ελληνική γλώσσα), όπου συνεχίζει επί σειρά ετών την διακονία του στό διαδίκτυο με την Χριστιανική Ιστοσελίδα του "sporeas.gr", καταναλώνοντας με αγάπη την ζωή και τόν χρόνο του στό έργο αυτό. Για 15 περίπου έτη εργαζόταν την επιχείρηση του στό εξωτερικό, όπου με την Χάρη και την βοήθεια του Θεού την ξεκίνησε από τό "μηδέν". Τό έργο του Θεού συνεχίζεται ανά τόν κόσμο και ο Γιώργος Οικονομίδης καταναλώνεται στό να συμβάλει στό οικοδόμημα αυτό ανάμεσα στους Έλληνες συμπατριώτες του και όχι μόνον, παρουσιάζοντας την αλήθεια του Ευαγγελίου ενάντια στό ιερατικό κατεστημένο που αρέσκεται στό καλλιεργημένο ψεύδος.