Ακούστε το βιβλίο των Ψαλμών / Ψαλμοί από 01 έως 50.

Εκφώνηση Γιάννης Μπαλτατζής.

κεφάλαιο 1/α[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-001.mp3] κεφάλαιο 2/β[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-002.mp3]
κεφάλαιο 3/γ[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-003.mp3] κεφάλαιο 4/δ[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-004.mp3]
κεφάλαιο 5/ε[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-005.mp3] κεφάλαιο 6/ς[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-006.mp3]
κεφάλαιο 7/ζ[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-007.mp3] κεφάλαιο 8/η[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-008.mp3]
κεφάλαιο 9/θ[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-009.mp3] κεφάλαιο 10/ι[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-010.mp3]
κεφάλαιο 11/ια[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-011.mp3] κεφάλαιο 12/ιβ[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-012.mp3]
κεφάλαιο 13/ιγ[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-013.mp3] κεφάλαιο 14/ιδ[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-014.mp3]
κεφάλαιο 15/ιε[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-015.mp3] κεφάλαιο 16/ις[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-016.mp3]
κεφάλαιο 17/ιζ[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-017.mp3] κεφάλαιο 18/ιη[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-018.mp3]
κεφάλαιο 19/ιθ[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-019.mp3] κεφάλαιο 20/κ[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-020.mp3]
κεφάλαιο 21/κα[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-021.mp3] κεφάλαιο 22/κβ[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-022.mp3]
κεφάλαιο 23/κγ[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-023.mp3] κεφάλαιο 24/κδ[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-024.mp3]
κεφάλαιο 25/κε[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-025.mp3] κεφάλαιο 26/κς[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-026.mp3]
κεφάλαιο 27/κζ[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-027.mp3] κεφάλαιο 28/κη[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-028.mp3]
κεφάλαιο 29/κθ[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-029.mp3] κεφάλαιο 30/λ[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-030.mp3]
κεφάλαιο 31/λα[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-031.mp3] κεφάλαιο 32/λβ[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-032.mp3]
κεφάλαιο 33/λγ[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-033.mp3] κεφάλαιο 34/λδ[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-034.mp3]
κεφάλαιο 35/λε[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-035.mp3] κεφάλαιο 36/λς[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-036.mp3]
κεφάλαιο 37/λζ[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-037.mp3] κεφάλαιο 38/λη[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-038.mp3]
κεφάλαιο 39/λθ[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-039.mp3] κεφάλαιο 40/μ[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-040.mp3]
κεφάλαιο 41/μα[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-041.mp3] κεφάλαιο 42/μβ[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-042.mp3]
κεφάλαιο 43/μγ[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-043.mp3] κεφάλαιο 44/μδ[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-044.mp3]
κεφάλαιο 45/με[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-045.mp3] κεφάλαιο 46/μς[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-046.mp3]
κεφάλαιο 47/μζ[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-047.mp3] κεφάλαιο 48/μη[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-048.mp3]
κεφάλαιο 49/μθ[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-049.mp3] κεφάλαιο 50/ν[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-050.mp3]

 

Ακούστε τούς Ψαλμούς 51 έως 100

Ακούστε τους Ψαλμούς 101 έως 150

 

ΑΚΟΥΣΤΕ:

ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ

ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

 

 

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΕ ΦΙΛΟΥΣ ΣΑΣ

Από Γιώργος Οικονομίδης

Γεννημένος τό 1960, ο Γιώργος Οικονομίδης ασχολήθηκε με διάφορες εργασίες ώς πρός τό ζήν. Τό έτος 1988 ο Λόγος του Θεού, η Αγία Γραφή, μπήκε πλέον στην ζωή του και -συγκρίνοντας την Αγία Γραφή με την θρησκεία- του ετέθη στην ψυχή του τό μεγαλύτερο ερώτημα... "ΘΡΗΣΚΕΙΑ ή ΧΡΙΣΤΟΣ"; και έκτοτε, εφόσον επέλεξε τόν Χριστό, παρέδωσε την καρδιά του στόν Κύριο και Σωτήρα του Ιησού Χριστό, όπου και Τόν υπηρετεί από τότε με ποικίλους τρόπους, όπως: Αρθρογράφος σε εφημερίδες με δική του μόνιμη στήλη και, εκφωνητής επί τριετία σε Χριστιανικό Ραδιοφωνικό Πρόγραμμα του εξωτερικού (στην Ελληνική γλώσσα), όπου συνεχίζει επί σειρά ετών την διακονία του στό διαδίκτυο με την Χριστιανική Ιστοσελίδα του "sporeas.gr", καταναλώνοντας με αγάπη την ζωή και τόν χρόνο του στό έργο αυτό. Για 15 περίπου έτη εργαζόταν την επιχείρηση του στό εξωτερικό, όπου με την Χάρη και την βοήθεια του Θεού την ξεκίνησε από τό "μηδέν". Τό έργο του Θεού συνεχίζεται ανά τόν κόσμο και ο Γιώργος Οικονομίδης καταναλώνεται στό να συμβάλει στό οικοδόμημα αυτό ανάμεσα στους Έλληνες συμπατριώτες του και όχι μόνον, παρουσιάζοντας την αλήθεια του Ευαγγελίου ενάντια στό ιερατικό κατεστημένο που αρέσκεται στό καλλιεργημένο ψεύδος.