Ακούστε το βιβλίο των Ψαλμών / Ψαλμοί από 101 έως 150.

Εκφώνηση Γιάννης Μπαλτατζής.

  
κεφάλαιο 101/ρα[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-101.mp3] κεφάλαιο 102/ρβ[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-102.mp3]
κεφάλαιο 103/ργ[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-103.mp3] κεφάλαιο 104/ρδ[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-104.mp3]
κεφάλαιο 105/ρε[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-105.mp3] κεφάλαιο 106/ρς[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-106.mp3]
κεφάλαιο 107/ρζ[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-107.mp3] κεφάλαιο 108/ρη[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-108.mp3]
κεφάλαιο 109/ρη[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-109.mp3] κεφάλαιο 110/ρι[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-110.mp3]
κεφάλαιο 111/ρια[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-111.mp3] κεφάλαιο 112/ριβ[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-112.mp3]
κεφάλαιο 113/ριγ[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-113.mp3] κεφάλαιο 114/ριδ[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-114.mp3]
κεφάλαιο 115/ριε[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-115.mp3] κεφάλαιο 116/ρις[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-116.mp3]
κεφάλαιο 117/ριζ[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-117.mp3] κεφάλαιο 118/ριη[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-118.mp3]
κεφάλαιο 119/ριθ[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-119.mp3] κεφάλαιο 120/ρκ[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-120.mp3]
κεφάλαιο 121/ρκα[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-121.mp3] κεφάλαιο 122/ρκβ[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-122.mp3]
κεφάλαιο 123/ρκγ[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-123.mp3] κεφάλαιο 124/ρκδ[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-124.mp3]
κεφάλαιο 125/ρκε[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-125.mp3] κεφάλαιο 126/ρκς[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-126.mp3]
κεφάλαιο 127/ρκζ[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-127.mp3] κεφάλαιο 128/ρκη[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-128.mp3]
κεφάλαιο 129/ρκθ[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-129.mp3] κεφάλαιο 130/ρλ[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-130.mp3]
κεφάλαιο 131/ρλα[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-131.mp3] κεφάλαιο 132/ρλβ[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-132.mp3]
κεφάλαιο 133/ρλγ[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-133.mp3] κεφάλαιο 134/ρλδ[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-134.mp3]
κεφάλαιο 135/ρλε[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-135.mp3] κεφάλαιο 136/ρλς[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-136.mp3]
κεφάλαιο 137/ρλζ[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-137.mp3] κεφάλαιο 138/ρλη[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-138.mp3]
κεφάλαιο 139/ρλθ[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-139.mp3] κεφάλαιο 140/ρμ[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-140.mp3]
κεφάλαιο 141/ρμα[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-141.mp3] κεφάλαιο 142/ρμβ[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-142.mp3]
κεφάλαιο 143/ρμγ[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-143.mp3] κεφάλαιο 144/ρμδ[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-144.mp3]
κεφάλαιο 145/ρμε[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-145.mp3] κεφάλαιο 146/ρμς[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-146.mp3]
κεφάλαιο 147/ρμζ[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-147.mp3] κεφάλαιο 148/ρμη[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-148.mp3]
κεφάλαιο 149/ρμθ[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-149.mp3] κεφάλαιο 150/ρν[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-150.mp3]
 

Ακούστε τούς Ψαλμούς 1 έως 50

Ακούστε τους Ψαλμούς 51 έως 100

 

ΑΚΟΥΣΤΕ:

ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ

ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΕ ΦΙΛΟΥΣ ΣΑΣ

Από Γιώργος Οικονομίδης

Γεννημένος τό 1960, ο Γιώργος Οικονομίδης ασχολήθηκε με διάφορες εργασίες ώς πρός τό ζήν. Τό έτος 1988 ο Λόγος του Θεού, η Αγία Γραφή, μπήκε πλέον στην ζωή του και -συγκρίνοντας την Αγία Γραφή με την θρησκεία- του ετέθη στην ψυχή του τό μεγαλύτερο ερώτημα... "ΘΡΗΣΚΕΙΑ ή ΧΡΙΣΤΟΣ"; και έκτοτε, εφόσον επέλεξε τόν Χριστό, παρέδωσε την καρδιά του στόν Κύριο και Σωτήρα του Ιησού Χριστό, όπου και Τόν υπηρετεί από τότε με ποικίλους τρόπους, όπως: Αρθρογράφος σε εφημερίδες με δική του μόνιμη στήλη και, εκφωνητής επί τριετία σε Χριστιανικό Ραδιοφωνικό Πρόγραμμα του εξωτερικού (στην Ελληνική γλώσσα), όπου συνεχίζει επί σειρά ετών την διακονία του στό διαδίκτυο με την Χριστιανική Ιστοσελίδα του "sporeas.gr", καταναλώνοντας με αγάπη την ζωή και τόν χρόνο του στό έργο αυτό. Για 15 περίπου έτη εργαζόταν την επιχείρηση του στό εξωτερικό, όπου με την Χάρη και την βοήθεια του Θεού την ξεκίνησε από τό "μηδέν". Τό έργο του Θεού συνεχίζεται ανά τόν κόσμο και ο Γιώργος Οικονομίδης καταναλώνεται στό να συμβάλει στό οικοδόμημα αυτό ανάμεσα στους Έλληνες συμπατριώτες του και όχι μόνον, παρουσιάζοντας την αλήθεια του Ευαγγελίου ενάντια στό ιερατικό κατεστημένο που αρέσκεται στό καλλιεργημένο ψεύδος.