Κατηγορία: ΒΙΒΛΙΚΑ

ΒΙΒΛΙΚΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΕΣ

«Και ήρχισαν πάντες με μίαν γνώμην να παραιτώνται…» (Λουκ.14:18) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΕΣ Η παραβολή του μεγάλου δείπνου (Λουκ.14:16‑24)   Εισαγωγή Οι πολυάριθμες δοκιμασίες που η οικογένεια και εγώ ο ίδιος περάσαμε –…

Η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ. Γράφτηκε για να ενοχλήσει.

Σύμφωνα με στοιχεία από την Ελληνική Βιβλική Εταιρεία, το χρόνο που πέρασε κυκλοφόρησαν στην Ελλάδα: 13.535 ολόκληρες Άγιες Γραφές, 111.883 Καινές Διαθήκες και 7.070 άλλα αποσπάσματα.   Στην πραγματικότητα οι…